Välkommen till Byggbesiktningen.se!

Vi utför byggbesiktningar för beställare/entreprenörer som vill ha en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt gällande Svenska byggregler och kontraktshandlingar.

Vi utför besiktning och upprättar ett besiktningsprotokoll som tilldelas samtliga parter inom entreprenaden.

Kontakta oss för att boka in en besiktning!

    Rejta.se:     Byggsupporten