Länkar

På Boverkets hemsida finns många bra länkar och mycket matnyttig information, bland annat om Plan och Bygglagen (PBL).

AMA

Byggbranschens stora referensverk med samlade tekniska lösningar. Säkrar hela byggprocessen och gör att alla parter talar samma språk.